Eiker ITs random password generator


-----------------------------------------------------
Middels kompleksitet 8 tegn: 138JInwl
-----------------------------------------------------
Høy kompleksitet 12 tegn: _9958FTMyfnk
-----------------------------------------------------


Av sikkerhetsmessige årsaker blir ingen av de genererte passordene loggført.
Programmering utført i PHP av øystein Sund.